Ang maliliit na samahan at asosasyon ng mga magsasaka, mangingisda at mga naghahayupan ang fundamental na grupo na nagbibigay pagkain sa malalayong barangay at mga nayon. Sa kanila dapat magsimula ang pag angat-buhay para maisakatuparan ang pag-unlad na para sa lahat.

277348590_136282525590952_5844459637094578106_n
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Contact Us

Direct connect:

Send us a Message