Ang Youth Leadership Excellence Award Medallion ng AGRI Partylist ay magsisilbing isang parangal para sa mga natatanging partisipasyon sa pagsisilbi at pagtulong sa komunidad at paaralan ng mga aktibong youth leaders. Nais ng AGRI Partylist na sa pamamaraan ng parangal na ito, manatiling buhay ang pagmamahal sa pagsisilbi at hindi-makasariling pagseserbisyo sa puso at isip ng mga kabataang magsisilbing pundasyon ng kanilang mga komunidad sa nalalapit na panahon.

291569852_163019926250545_7762889628732079088_n
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Southern Luzon Technological College Foundation, Inc. (SLTCFI) ng Pio Duran, Albay. Nawa ang inyong dedikasyon sa pagsisilbi at pagseserbisyo sa komunidad ay inyong ipagpatuloy at madala sa bagong yugto ng inyong buhay. Ikinagagalak ng AGRI Partylist na maging bahagi sa selebrasyon ng inyong tagumpay. Dalangin namin na ang inyong pagpupunyagi ay magdala sa inyo sa katuparan ng inyong mga pangarap.

Contact Us

Direct connect:

Send us a Message