Ayon sa Proclamation No. 829, tuwing ika-10 hanggang ika-16 ng Nobyembre ay ginugunita ang Deafness Awareness Week upang ituon ang kamalayan ng publiko sa mga taong may kapansanan sa pandinig, mga hakbang kung paano maiiwasan ang pagkabingi, at ang rehabilitasyon nito. Mga ka-AGRI, kaakibat ng isang may kapansanan sa pandinig ang marami at iba’t-ibang hamon sa buhay. Iparamdam natin na ang boses nila ay papakinggan.

315204857_192812226604648_5968916439216856804_n
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest