Congratulations sa mga graduates at 30 awardees ng Youth Leadership Excellence Award ng Southern Luzon Technological College Foundation, Inc. (SLTCFI) ng Pio Duran, Albay. Nawa ang inyong dedikasyon sa pagsisilbi at pagseserbisyo sa komunidad ay inyong ipagpatuloy at madala sa bagong yugto ng inyong buhay. Ikinagagalak ng AGRI Partylist na maging bahagi sa selebrasyon ng inyong tagumpay. Dalangin namin na ang inyong pagpupunyagi ay magdala sa inyo sa katuparan ng inyong mga pangarap.

292199759_164371892782015_5365268074769311260_n
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Contact Us

Direct connect:

Send us a Message