Sa taong ito, ang tema na “Kasaysayan, Kamalayan, Kaunlaran” ay naglalayong palawakin ang ating pag-unawa sa makulay na nakalipas. Hinihikayat ang lahat na magbalik tanaw sa nakaraan at gamitin ang kaalamang ito para mapaunlad ang ating komunidad, kultura at iba pang aspeto ng ating sosyudad. Mga ka-AGRI, mahalaga ang ating mayamang kasaysayan dahil sinasalamin nito kung sino at ano tayo ngayon.

298253573_171764835376054_5289707391032113497_n
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest