Tuluy-tuloy ang AGRIsibong aksyon para sa Pilipino

About Us

Itinatag noong ika- 9 ng Enero, 2005 sa Davao City bilang samahan ng mga magsasaka at manggagawa sa sektor ng agrikultura. Ang AGRI Party-list ang nag-akda at nagtulak para sa ANTI-AGRICULTURAL SMUGGLING LAW na nagpoprotekta at sumusuporta sa local na magsasaka laban sa smuggling. Ang AGRI Party-list ang TUMATAGUYOD at LUMALABAN para sa karapatan ng mamamayang pilipino lalo na't para sa mga nasa sektor ng AGRIKULTURA.

2022 ADVOCACIES

Ang mga panukalang isusulong ng AGRI Party-list ay magdudulot ng sapat na pagkain, murang mga bilihin, malusog na mga mamamayan, maraming oportunidad na kabuhayan at mas malagong ekonomiya. Um-AGRI sa AGRI ngayong 2022, magsasaka naman, AGRIKULTURA naman! Kaisa ang AGRI Party-list sa mga kinakaharap na suliranin sa araw-araw ng bawat Pilipino

Fertilizer and Seed Subsidy

Pagpapalawak ng Programang Irigasyon

Agricultural Insurance System

Pagtatataguyod ng Agricultural and Fisheries Skills Development Administration

Agricultural Wage Differential Subsidy Fund

Medical Assistance for everyone

Tulong pinansyal sa edukasyon (Educational Assistance)

Proteksyon laban sa labis na importasyon.

Um-AGRI sa AGRI ngayong 2022!

Sinusuportahan at tinataguyod ng AGRI Party-list ang pag-aakda ng mga batas na nagpapaunlad at nagbibigay proteksyon sa hanapbuhay at pagkakaroon ng mura at sapat na pagkain, pangangalaga sa kalusugan at tulong sa edukasyon at iba pang panukalang mag-aangat sa antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino.  Ang tamang prioridad tungo sa kaunlaran: AGRIkultura!

0 +
Co-Authored Bills
0 +
Law Passed
0 +
Principally Authored Bills and Resolutions
0 T
Food Provided