Day: August 5, 2022

Congratulations sa mga myembro ng Youth AGRI sa probinsya ng Sorsogon na itinanghal bilang Academic Achievers sa nakalipas na academic year! Karangalan ng AGRI Partylist na maging kabahagi kayo sa mga programang pangkabataan at pang agrikultura. Ang inyong dedikasyon, galing at talino ang sumusiguro na ang mga programang ating pinaplano ay magagawa ng maayos at matagumpay. Sa pangunguna ni Cong. Wilbert Lee, binabati namin kayong muli ng congratulations. Keep it up! AGRI Partylist is very proud of you.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest