Day: July 13, 2022

Ang Youth Leadership Excellence Award Medallion ng AGRI Partylist ay magsisilbing isang parangal para sa mga natatanging partisipasyon sa pagsisilbi at pagtulong sa komunidad at paaralan ng mga aktibong youth leaders. Nais ng AGRI Partylist na sa pamamaraan ng parangal na ito, manatiling buhay ang pagmamahal sa pagsisilbi at hindi-makasariling pagseserbisyo sa puso at isip ng mga kabataang magsisilbing pundasyon ng kanilang mga komunidad sa nalalapit na panahon.

Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on pinterest Pinterest Contact Us Primark Center Quezon Ave. Corner Araneta Ave., Quezon info@agripartylist.com 0948-311-1111 Direct connect: Official Email Facebook Send us a Message

Congratulations sa mga graduates at 30 awardees ng Youth Leadership Excellence Award ng Southern Luzon Technological College Foundation, Inc. (SLTCFI) ng Pio Duran, Albay. Nawa ang inyong dedikasyon sa pagsisilbi at pagseserbisyo sa komunidad ay inyong ipagpatuloy at madala sa bagong yugto ng inyong buhay. Ikinagagalak ng AGRI Partylist na maging bahagi sa selebrasyon ng inyong tagumpay. Dalangin namin na ang inyong pagpupunyagi ay magdala sa inyo sa katuparan ng inyong mga pangarap.

Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on pinterest Pinterest Contact Us Primark Center Quezon Ave. Corner Araneta Ave., Quezon info@agripartylist.com 0948-311-1111 Direct connect: Official Email Facebook Send us a Message